مسئولان دانشگاه

 

 

مسئولان دانشگاه

ریاست محترم دانشگاه

حضرت آیت الله محمدی ری شهری

قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن و حدیث

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای عبدالهادی مسعودی

رئیس پردیس تهران

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای مهدی قائمی فر

معاون آموزشی و پژوهشی

جناب آقای دکتر هادی حجت


معاون فرهنگی و دانشجویی

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای محمدتقی سبحانی نیا


معاون توسعه مدیریت و منابع سازمانی

جناب آقای جواد علی اکبریان

رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای سید محمدکاظم سیدطباطبایی

رئیس دانشکده علوم و معارف اسلامی

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای رسول رضوی

سرپرست دانشکده علوم و معارف قرآن

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای احمد غلامعلی

رئیس مركز أموزش الكترونيكى

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای دکتر مهدی غلامعلی

مدیر حراست و گزینش

جناب آقای محمدحسین مرآتی

رئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب

اعضای هیات علمی 

جناب آقای محمدرضا عسـگری پیر بلوطی

مدیر امور آموزشی

جناب آقای سید روح اله علوی نژاد

مدیر  امور پژوهشی و پایان نامه ها

حجت الاسلام و المسلمین

جناب آقای مهدی مردانی(گلستانی(

مدیر امور آموزشی و پژوهشی دانشکده ها

جناب آقای احمد احمدی اصل 

 

سرپرست اداره فرهنگی، فوق برنامه و مشاوره

جناب آقای سید محمدحسن خوشرو

 

مدیر امور مالی

 جناب آقای محمدرضا فقیهی