میزکار دانشجو

 
 


اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم (952) سال تحصیلی 96-95 (واحد حضوری قم(

 

اطلاعیه انتخاب واحد دروس جایگزین پایان­ نامه مقطع کارشناسی­ ارشد (ورودی­ های 941 و به بعد)(واحد حضوری قم(

 

راهنمای انتخاب واحد

 

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم (952) سال تحصیلی 96-95 (واحد حضوری مشهد(

اطلاعیه انتخاب واحد نیمسال دوم (952) سال تحصیلی 96-95 (واحد حضوری اصفهان(
فهرست اسامی دانشجویان حذف شده از آزمون پایان ترم 952