معرفی          ساختار و شرح وظایف          معرفی همکاران          ارتباط با ما
خدمات ورزشی (استخر آقایان)
 

دانشجویان آقا، علاقمند به استفاده از استخر و سالن ورزشی مجموعه، به مطالب ذیل توجه نمایند:

1-    دریافت فرم مخصوص جهت تایید پزشک از مدیریت دانشجویی آقای یزدیان

2-    تایید مدیریت دانشجویی (دارا بودن ترم آموزشی الزامیست)

3-    مراجعه به مسئول مجموعه ورزشی، جناب آقای سالاروند در دفتر واقع در زیر زمین موسسه

4-    همراه داشتن یک قطعه عکس و مراجعه به مدیریت حراست

لازم است جهت استفاده دانشجویان از امکانات ورزشی موارد دیگری نیز تذکر داده شود:

1-    ساعات استفاده دانشجویان با ساعات استفاده اساتید و کارکنان موسسه و دانشگاه همزمان می باشد و رعایت شئونات مربوطه مدنظر می باشد.

2-    همراه داشتن حوله انفرادی، مایوی بلند و سایر وسایل مورد نیاز استخر الزامی می باشد.

3-    جهت استفاده از سالن ورزشی، داشتن لباس ورزشی و کفش ورزشی الزامی است.

4-    ساعات سالن ورزشی ویژه آقایان همه روزه از ساعت 3 الی 19 می باشد

 

جدول ساعات استفاده از استخر

روز

ساعت شروع

ساعت پایان

یک شنبه

14

16:30

چهارشنبه

14

16:30

جمعه

17

18:30