پذیرش، بایگانی و دانش‌آموختگان

 

 

اخبار و اطلاعیه های مربوط به اداره پذیرش و فارغ التحصیلان

وضعیت

تاریخ انتشار

موضوع اخبار و اطلاعیه ها

در حال اجرا

18 خرداد 1401

دریافت نامه تأییدیه مدرک تحصیلی ویژه دانشجویان ارشد و دکتری ورودی 1400

غیر فعال

14 فروردین 1401

اسامی دانشجویان ورودی 1400 دارای نقص مدرک