مهمترین فعالیتهای امور پذیرش و بایگانی:

برنامه ریزی ثبت نام از دانشجویان جدید الورود /// امور نظام وظیفه /// صدور کارت دانشجویی /// انجام امور مربوط به بایگانی فیزیگی و الکترونیکی پرونده دانشجویان /// رفع نقص مدارک پرونده فیزیکی و الکترونیکی دانشجویان /// امور مربوط به دانشجویان انتقالی و تغییر رشته /// استعلام مدارک تحصیلی دانشجویان /// تحویل مدرک موقت به دانشجویان /// تحویل دانشنامه به دانشجویان

عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس ارتباط از طریق پیام رسان ایتا
کارشناس پذیرش و بایگانی
(تحویل مدارک و رفع نقص پرونده دانشجویان دانشجویان مجازی و دانشجویان حضوری قم، مشهد، اصفهان)
جناب آقای مقدم یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 121

Qhu_Paziresh121@
کارشناس پذیرش و بایگانی در مقطع کارشناسی ارشد

(دانشجویان مجازی و دانشجویان حضوری قم، مشهد، اصفهان)

جناب آقای کرمانی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 122

Qhu_Paziresh122@
کارشناس پذیرش و بایگانی مقطع کارشناسی، ارشد و دکتری

(دانشجویان حضوری شعبه تهران)

جناب آقای نوروزی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 11

Qhu_Paziresh11@
کارشناس مسئول پذیرش و بایگانی جناب آقای شریفی اصل یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51292357 Qhu_Paziresh@

 

مهمترین فعالیتهای امور فارغ التحصیلان:

صدور نامه فراغت از تحصیل /// صدور مدرک موقت /// صدور دانشنامه /// ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان برای دریافت کد صحت در سامانه سجاد وزارت علوم /// امور مربوط به رتبه تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل /// پاسخگویی به استعلام در خصوص مدرک تحصیلی /// صدور ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل /// ارسال مدارک تحصیلی از طریق اداره پست

عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس ارتباط از طریق پیام رسان ایتا
کارشناس فارغ التحصیلان

(دانشجویان مقطع کارشناسی)

جناب آقای مرادی یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 31

Qhu_feraghat31@
کارشناس فارغ التحصیلان

(صدور و چاپ مدرک / ارسال مدارک به صورت پستی)

جناب آقای نائینی یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

025-37176811

021-51292356

Qhu_feraghat33@
کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

(دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری)

سرکار خانم قدس یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 32

Qhu_feraghat32@

 

 

عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

رئیس اداره پذیرش و فارغ التحصلان جناب آقای علوی نژاد شنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11

021-51292368 09198860373