راه ارتباطی با کارشناسان اداره خ

راه ارتباطی با کارشناسان اداره خدمات آموزشی

مقطع عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس
کارشناسی کارشناس رشته‌های علوم حدیث و علوم و معارف قرآن جناب آقای پاشایی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 211

کارشناسی کارشناس رشته‌ علوم قرآن و حدیث
رشته روانشناسی(دانشجویان بخش حضوری تهران)
جناب آقای ترکمانی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 212

کارشناسی کارشناس رشته روانشناسی(بخش مجازی و قم) جناب آقای معماری یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 215

کارشناسی کارشناس رشته فقه و حقوق سرکار خانم صمدی
کارشناس مسئول مقطع کارشناسی
یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 214

 

مقاطع عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس
کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 • علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

 • علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی

 • روان‌شناسی اسلامی گرایش مثبت‌گرا

سرکار خانم خورشاهی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 213

کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 • علوم حدیث گرایش‌های نهج البلاغه

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • علوم و معارف نهج‌البلاغه

سرکار خانم حسنلو یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 221

کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 •  علوم قرآن و حدیث

 • ارتباطات گرایش حج و زیارت

 • مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، قرآن و متون اسلامی

 • علوم و معارف قرآن گرایش مستشرقان

 •  علوم قرآنی گرایش ادبی

 • علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

 • کلام امامیه

سرکار خانم برین
کارشناس مسئول مقطع تحصیلات تکمیلی
یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 222

 

راه ارتباطی با کارشناسان اداره ارائه دروس

بخش عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس
تهران کارشناس امور کلاس‌ها جناب آقای روزبهانی شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 231

قم کارشناس امور کلاس‌ها جناب آقای شمسنیا شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 232

مشهد کارشناس امور کلاس‌ها سرکار خانم خورشاهی شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 213

اصفهان کارشناس امور کلاسها جناب آقای عابدی شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

03132280711

09927561297

مجازی کارشناس امور کلاسهای مقطع کارشناسی سرکار خانم واعظي شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 241

مجازی کارشناس امور کلاسهای مقطع کارشناسی ارشد سرکار خانم خسروی شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 242

همه بخش‌ها کارشناس مسئول برنامه‌ریزی و ارائه دروس جناب آقای مظهر قراملکی یکشنبه و سه‌شنبه

ساعت 10 تا 11:30

02151292708

 

راه ارتباطی با رئیس اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس
رئیس اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس جناب آقای سلکی شنبه‌ها

ساعت 10 تا 11

021-51292330