دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها

 
عنوان

 

 

عنوان

توضیح

دستورالعمل معادل سازی دروس (تطبیق واحد)

برای مشاهده و دریافت دستورالعمل تطبیق واحد کلیک کنید.

شیوه‌نامه حذف و اضافه دروس(در مقطع کارشناسی)

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه حذف و اضافه دروس کلیک کنید.