اخبار اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

 

فرم ارسال درخواست ارائه دروس در ترم تابستان 1402
در این اطلاعیه نکاتی در خصوص دروس ترم تابستان آمده است...
 دوشنبه ١٨ ارديبهشت ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری جلسه برخط با مدیران محترم گروه‌های علمی دانشگاه
در این اطلاعیه زمان‌بندی برگزاری جلسات و نکات دیگری اعلام شده است...
 سه شنبه ١٢ ارديبهشت ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در اردیبهشت 1402
در این اطلاعیه راه ارتباطی با استادان و دیگر نکات اعلام شده است...
 يکشنبه ١٠ ارديبهشت ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تغییر زمان برگزاری آزمونهای روز پنج‌شنبه 8 تیر 1402
در این اطلاعیه روز جایگزین برای برگزاری آزمون اعلام شده است...
 يکشنبه ٢٠ فروردين ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

حضور در کلاس و مشاهده بسته‌های درسی
در این اطلاعیه نکات مهمی در مورد حضور و غیاب دانشجویان آمده است...
 يکشنبه ٢٠ فروردين ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در اردیبهشت1402
در این اطلاعیه نکات مهم برگزاری آزمون معرفی به استاد آمده است...
 يکشنبه ٢٠ فروردين ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

ثبت‌نام آزمون جامع ویژه مقطع دکتری در سال 1402
در این اطلاعیه نکات مهمی در مورد ثبت‌نام برای آزمون جامع مقطع دکتری آمده است....
 يکشنبه ٢٠ فروردين ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شیوه نامه حضور و غیاب دانشجویان
در این اطلاعیه شیوه نامه حضور و غیاب دانشجویان آمده است...
 جمعه ١٢ اسفند ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در اسفند 1401
در این اطلاعیه جزئیات برگزاری آزمون آمده است...
 يکشنبه ٧ اسفند ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

حذف و اضافه دروس در نیم‌سال دوم تحصیلی 1402-1401
در این اطلاعیه نکات مهم حذف و اضافه ترم 4012 آمده است...
 دوشنبه ١ اسفند ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

تطبیق واحد ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی بهمن 1401
در این اطلاعیه نکات مهم مربوط به درخواست تطبیق واحد آمده است....
 دوشنبه ١ اسفند ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شروع کلاسهای ترم 4012 و فعال‌شدن دروس
در این اطلاعیه نکات مهمی در خصوص زمان شروع ترم و فعال‌سازی دروس آمده است....
 پنج شنبه ٢٠ بهمن ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در اسفند 1401
در این اطلاعیه نکات مهم برگزاری آزمون معرفی به استاد آمده است....
 دوشنبه ١٧ بهمن ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب واحد با تاخیر در نیم‌سال دوم 1402 ـ 1401
در این اطلاعیه نکات مهمی در رابطه با انتخاب واحد با تاخیر آمده است...
 يکشنبه ١٦ بهمن ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب درس زبان خارجی / دوم ویژه دانشجویان مقطع دکتری
در این اطلاعیه نکات مهم برای انتخاب درس زبان خارجی / دوم آمده است...
 شنبه ٨ بهمن ١٤٠١ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 صفحه بعدی >>