اخبار اداره ارائه دروس و آزمون

 

مشاهده و تغییر حوزه برگزاری آزمون ترم 4021 دانشجویان بخش مجازی
در این اطلاعیه نکات مهمی در خصوص تغییر حوزه آزمون برای دانشجویان بخش مجازی آمده است...
 دوشنبه ١٥ آبان ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در آبان 1402
در این اطلاعیه نکات مهم برگزاری آزمون معرفی به استاد آمده است...
 يکشنبه ١٤ آبان ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

انتخاب حوزه آزمون پایان ترم برای دانشجویان بخش مجازی ورودی مهر 1402
در این اطلاعیه نکاتی مهمی در خصوص انتخاب حوزه آزمون دانشجویان آمده است...
 چهارشنبه ١٠ آبان ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

شروع کلاسها و فعال‌شدن دروس مقطع کارشناسی ورودی مهر 1402
در این اطلاعیه نکاتی در مورد شروع کلاسها آمده است...
 جمعه ٢٨ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری جلسه توجیهی و شروع کلاسهای زبان خارجی / دوم مقطع دکتری
در این اطلاعیه در خصوص شروع کلاسها و جلسه توجیهی دروس تافل و اشتمال مقطع دکتری نکاتی آمده است....
 شنبه ١٥ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

اعلام برنامه برگزاری کلاسهای ورودی مهر 1402
در این اطلاعیه برنامه کلاسی ورودی ترم 4021 آمده است...
 دوشنبه ٣ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

زمان شروع کلاسهای ترم 4021 و فعال‌شدن دروس
در این اطلاعیه نکات مربوط به شروع ترم تحصیلی جدید آمده است...
 شنبه ١ مهر ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

زمان ثبت نمره آزمونهای ترم 4013 توسط استادان و فعال‌شدن بازه اعتراضات
در این اطلاعیه زمان ثبت نمره آزمونهای ترم تابستان اعلام شده است...
 يکشنبه ٢٦ شهريور ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون معرفی به استاد در شهریور 1402
در این اطلاعیه نکات مهم برگزاری آزمون معرفی به استاد آمده است....
 يکشنبه ٥ شهريور ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون پایان‌ترم 4013
در این اطلاعیه نکات مهم برگزاری آزمون پایانی ترم تابستان آمده است...
 چهارشنبه ١ شهريور ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون ویژه دانشجویانی که به سفر حج مشرف شدند
در این اطلاعیه نکات مهم مربوط به برگزاری آزمون آمده است...
 يکشنبه ١٥ مرداد ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

فعال شدن بازه اعتراضات به نمرات ترم 4012
در این اطلاعیه نکاتی در خصوص ثبت اعتراض به نمرات آمده است...
 يکشنبه ٨ مرداد ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برگزاری آزمون جامع مقطع دکتری در مرداد 1402
در این اطلاعیه جزئیات برگزاری آزمون به همراه نکات دیگر آمده است...
 سه شنبه ٢٧ تير ١٤٠٢ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>