معرفی اداره

 

 

 

چارت مدیریت امور آموزشی (اداره پذیرش و فارغ التحصیلان)

مهمترین فعالیتهای امور فارغ التحصیلان:

مهمترین فعالیتهای امور پذیرش و بایگانی:

ـ صدور نامه فراغت از تحصیل

ـ صدور مدرک موقت

ـ صدور دانشنامه

ـ ثبت اطلاعات فارغ التحصیلان برای دریافت کد صحت در سامانه سجاد وزارت علوم

ـ امور مربوط به رتبه تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل

ـ پاسخگویی به استعلام در خصوص مدرک تحصیلی

ـ صدور ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل

 

 

 

ـ برنامه ریزی ثبت نام از دانشجویان جدید الورود

ـ امور نظام وظیفه

ـ ارسال مدارک تحصیلی از طریق اداره پست

ـ صدور کارت دانشجویی

ـ انجام امور مربوط به بایگانی فیزیگی و الکترونیکی پرونده دانشجویان

ـ رفع نقص مدارک پرونده فیزیکی و الکترونیکی دانشجویان

ـ امور مربوط به دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

ـ استعلام مدارک تحصیلی دانشجویان

ـ تحویل مدرک موقت به دانشجویان

ـ تحویل دانشنامه به دانشجویان