تماس

 

 

راه ارتباطی با کارشناسان اداره خدمات آموزشی

مقطع عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس شناسه ایتا
کارشناسی

کارشناس رشته‌‌های

 • علوم قرآن و حدیث
 •  روانشناسی(دانشجویان بخش حضوری تهران)
جناب آقای ترکمانی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 212

@qhu_kreshteh212
کارشناسی

کارشناس رشته

 • روانشناسی (بخش مجازی و قم)
جناب آقای معماری یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 215

@qhu_kreshteh215

کارشناسی

کارشناس رشته‌های

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • فقه و حقوق اسلامی
 • علوم حدیث
سرکار خانم حسنلو یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 214

 @qhu_kreshteh214

 

 

مقاطع عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس شناسه ایتا
کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 • روان‌شناسی اسلامی گرایش مثبت‌گرا

 • علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

 • کلام امامیه

سرکار خانم خورشاهی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 213

@qhu_kreshteh213
کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 • علوم حدیث گرایش‌های نهج البلاغه

 • فقه و مبانی حقوق اسلامی

 • علوم و معارف نهج‌البلاغه

 • علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی

 • علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

سرکار خانم صالحی یک شنبه تا چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 222

@qhu_kreshteh222
کارشناسی‌ارشد و دکتری

کارشناس رشته‌‌های

 •  علوم قرآن و حدیث

 • ارتباطات گرایش حج و زیارت

 • مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی، قرآن و متون اسلامی

 • علوم و معارف قرآن گرایش مستشرقان

 •  علوم قرآنی گرایش ادبی

سرکار خانم برین
کارشناس مسئول مقطع تحصیلات تکمیلی
یک شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

ساعت 10 تا 11:30

021-51290

داخلی 221

@qhu_kreshteh221

 

راه ارتباطی با سرپرست اداره خدمات آموزشی 

عنوان مسئولیت نام مسئول ساعت پاسخگویی شماره تماس شناسه ایتا
سرپرست اداره خدمات آموزشی  سرکار خانم صمدی شنبه‌ها

ساعت 10 تا 11

021-51292322 @qhu_khA