دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌ها

 
عنوان

 

 

عنوان

تاریخ به روز‌رسانی

توضیح

دستورالعمل معادل سازی دروس

 (تطبیق واحد)

تیر ماه 1401
سی و ششمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت دستورالعمل تطبیق واحد کلیک کنید.

شیوه‌نامه حذف و اضافه دروس

(در مقطع کارشناسی)

اردیبهشت 1401

سی و پنجمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه حذف و اضافه دروس کلیک کنید.