ترم‌بندی دروس مقطع دکتری

 

ترم‌بندی دروس مقطع دکتری

رشته

گرایش

ورودی

مدرسی معارف اسلامی

اخلاق اسلامی

مهرماه 1398 به بعد

مدرسی معارف اسلامی

قرآن و متون اسلامی

قبل از مهرماه 1398

مهرماه 1398 به بعد

علوم قرآن و حدیث

......

قبل از مهرماه 1398

از مهرماه 1398 تا مهر ماه 1400

مهر ماه 1400 به بعد

علوم و معارف نهج البلاغه

......

قبل از مهر ماه 1400

مهر ماه 1400 به بعد

کلام امامیه

......

مهرماه 1398 به بعد

مهرماه 1401 به بعد

مدرسی معارف قرآن و حدیث

......

مهرماه 1401 به بعد

مدرسی اخلاق اسلامی

......

مهرماه 1401 به بعد