دستورالعمل و شیوه‌نامه‌ها

 
عنوان

 

 

عنوان

تاریخ به روز‌رسانی

توضیح

حضور و غیاب دانشجویان دی 1401

چهل و یکمین جلسه شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه

برای مشاهده و دریافت شیوه نامه حضور و غیاب دانشجویان کلیک کنید.