رضایت سنجی نمایندگی ها

 

باسمه‌تعالی

احتراماً به اطلاع می‌رساند، کلیه دانشجویان محترم، می‌توانند نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با نمایندگیهای مرکز (داخل و خارج کشور) از طریق فرم مربوطه جهت بررسی ارسال نمایند.

نکات قابل توجه :

  • نظرات مربوط به مکان آزمون (سالن آزمون،صندلی آزمون و...)، برگزاری به موقع آزمونها(دقت در زمان شروع و پایان و....)، شیوه برگزاری آزمون، مراقبین و متولی آزمون و ... حتما از طریق فرم ارسال گردد.

  • لطفا توضیح کامل نسبت به مورد ارسال شده در باکس مربوطه ثبت گردد.

  • کلیه فیلدهای مربوط به فرم جهت بررسی دقیق‌تر تکمیل گردد.

  • هرگونه انتقاد و پیشنهاد مربوط به عملکرد نمایندگیها را می‌توانید از طریق میز کار مدیر آزمون و نمایندگیها نیز اعلام فرمایید.

فرم رضایت سنجی نمایندگیها توسط دانشجویان

با آرزوی موفقیت

مدیریت آزمون و نمایندگیها