ریاست و هیئت امنا

 

 

 

 رئیس هیئت امنای دانشگاه قرآن و حدیث و رئیس موسسه دارالحدیث


  حجت الاسلام و المسلمین سید علی قاضی عسکر

 

 

 

هیأت امنای دانشگاه


 حجت الاسلام و المسلمین سیدعلی قاضی عسکر

 رئیس هیئت امنای دانشگاه قرآن و حدیث

حجت الاسلام دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار دانشگاه تهران
(پردیس قم)

 

 

 

حجت الاسلام
عبدالهادی مسعودی
رئیس دانشگاه وعضو هیأت علمی

 

 حجت الاسلام سید محمدکاظم سید طباطبائی
رئیس دانشکده علوم و معارف حدیث وعضو هیأت علمی

حجت الاسلام دکترهادی صادقی
عضو هیأت علمی گروه اخلاق

حجت الاسلام
دکتر رضا برنجکار

رئیس پژوهشگاه قرآن و حدیث

 

 

دکترهراتی

نماینده وزیر علوم درهیئت امنای دانشگاه