بارگذاری تصویر دانشجو

 

راهنمای بارگذاری تصویر دانشجو

ویرایش یا بارگذاری تصویر دانشجویان طبق مراحل زیر انجام می شود.

1. ورود به سامانه جامع آموزشی ناد: http://Stu.qhu.ac.ir

2. وارد منوی «اطلاعات اشخاص» شوید و زیرمنوی «ویرایش مشخصات دانشجو» را کلیک کنید.

3. پس از ورود به زیرمنوی «ویرایش مشخصات دانشجو» وارد صفحه ای شده که تمامی اطلاعات شخصی دانشجو قابل نمایش می‌باشد.

4. در این صفحه دکمه «ویرایش تصویر شخص» را انتخاب کنید.

5. پس از ورود به صفحه ویرایش تصویر شخص، وارد صفحه ای می شوید که می توانید از طریق دکمه‌ی «Choose File» تصویر مورد نظر را از محل ذخیره شده در دستگاه خود انتخاب کنید.

6. پس از زدن این دکمه، وارد محیط دستگاه خود می شوید، به محل ذخیره عکس مورد نظر رفته و آنرا انتخاب کرده و دکمه «Open» را بزنید.

نکته مهم: دقت داشته باشید حجم عکس نباید بیشتر از 20kb باشد.

7. تصویر در محل مربوطه در سامانه قرار می گیرد.

8. در این مرحله چک باکس کنار تصویر را فعال کرده و گزینه ثبت را بزنید.

با انجام مرحله پایانی، تصویر در اطلاعات دانشجو ثبت شده است.

با کلیک بر روی تصویر، می توانید آن را در ابعاد واقعی مشاهده کنید.