پرداخت الکترونیکی

 

راهنمای پرداخت الکترونیکی

سامانه جامع مدیریت آموزش (ناد)

روش انجام پرداخت الکترونیکی:

1) برای ورود به سامانه جامع آموزشی ناد، در صفحه اصلی سایت مرکز آموزش الکترونیکی بر روی «سامانه جامع آموزشی (Naad)» کلیک نمایید. (تصویر شمارۀ 1)

تصویر (1)

(بازگشت به فهرست)


2) در صفحه بعد، نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید و سپس کلید را بزنید. (تصویر شمارۀ 2)

نام کاربری = شمارۀ دانشجویی که می بایست طبق مثال روبرو وارد شود: 9514225681

کلمه عبور = شمارۀ شناسنامه (در صورت عدم ورود با شمارۀ شناسنامه,صفحه کلید را در حالت انگلیسی قرار داده و «پنج صفر» 00000 وارد نمایید.)

تصویر (2)


3) پس از ورود به سامانه, با کلیک بر روی منوی ثبت نام دروس دانشجو, زیر منوی «مدیریت مالی نیمسال‌های تحصیلی دانشجو» را کلیک نمایید. (تصویر شمارۀ 3)

تصویر (3)

(بازگشت به فهرست)

4) در صفحه پیش رو، اطلاعات پروفایلی و همچنین اطلاعات کلی از وضعیت نهایی تراز مالی را مشاهده می کنید. (تصویر شماره 4)

تصویر (4)

5) برای انجام پرداخت الکترونیکی، بر روی دکمه کلیک نمایید.
6) در صفحه بعد دکمه «ادامه» را بزنید. (تصویر شماره 6)

تصویر (6)

(بازگشت به فهرست)

7) سامانه شما را وارد صفحه اطلاعات بدهکاری و بستانکاری می کند. (تصویر شماره 7)

تصویر (7)

(بازگشت به فهرست)

8) در این صفحه مبلغ بدهکاری یا بستانکاری دانشجو «تصویر شماره 8»، جدول بدهکاری دانشجو « تصویر شماره 9»، و همچنین جدول پرداختهای انجام شدۀ دانشجو «تصویر شماره 10» نمایش داده شده است.

تصویر (8)

تصویر (9)

تصویر (10)

(بازگشت به فهرست)

9) برای پرداخت الکترونیکی شهریه، از قسمت پایین جدول بدهکاری دانشجو، در باکس خالی مربوط به درج شهریه، مبلغ بدهکاری خود را درج نمایید و سپس دکمه را کلیک نمایید. (تصویر شماره 11)

تصویر (11)

(بازگشت به فهرست)

10) در صفحه " پرداخت اينترنتی " اطلاعات كارت اينترنتی را به طور صحيح وارد نمایید و در نهایت بر روی دکمه پرداخت کلیک کنید. راهنمای پرداخت اینترنتی در همان صفحه وجود دارد. (تصویر شماره 12)

تصویر (12)

11) بعد از کلیک بر روی دکمه پرداخت در صورتي که اطلاعات کارت صحیح و موجودی حساب دانشجو كافی باشد سامانه پرداخت اینترنتی، موفقیت آمیز بودن پرداخت را اعلام می نماید و دراین صفحه لازم است دکمۀ تکمیل خرید را کلیک کرده تا اطلاعات پرداخت به دانشکده اعلام شود. (تصویر شماره 13)

تصویر شماره (13)

سیستم بانک عملیات پردازش بر روی حساب شما را انجام داده و در صورت موفقیت آمیز بودن عملیات به سامانه ناد بازگشت داده می شوید و رکورد مربوط به پرداخت فعلی شما در جدول پرداخت های انجام شده قرار می گیرد. (تصویر شماره 14)

تصویر (14)

(بازگشت به فهرست)
12) در صورتی که عملیات بانکی با موفقیت انجام نشود و موفق به اخذ تاییدیه از بانک نشوید، پرداخت انجام نشده، در جدول پرداخت های در حال انجام در صفحه مدیریت مالی سامانه ناد ثبت می شود، در این حالت می بایست مجدد پس از مدت 5 دقیقه رکورد مربوط به پرداخت ناموفق خود را انتخاب کرده و دکمه اخذ تاییدیه از بانک را کلیک نمایید، تا عملیات پرداخت شما انجام شود. (تصویر شماره 15)

تصویر (15)

نکته مهم:


به هنگام انتخاب واحد، زمانی که سامانه شما را وارد صفحه مشاهده پیش پرداخت شهریه ثابت می کند، با کلیک بر روی دکمه مراحل گفته شده از بند (7)را انجام دهید. با این تفاوت که در قسمت درج مبلغ مورد پرداخت در تصویر شماره (11) مبلغ پیش پرداخت شهریه ترم مورد نظر به صورت پیش فرض درج می شود.

(بازگشت به فهرست)